Aktualności

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020

28.1.2013 8:49

Programu opiera się na pięciu podstawowych filarach: bezpieczny człowiek, bezpieczna droga, bezpieczna prędkość, bezpieczny pojazd, ratownictwo medyczne i opieka powypadkowa. Jego celem jest ograniczenie do 2020 r. liczby zabitych o 50% w stosunku do roku 2010 (nie więcej niż 2000 ofiar śmiertelnych) i ograniczenie liczby ciężko rannych o 40% (nie więcej niż 5600 ciężko rannych).

Program ma inspirować podmioty administracji rządowej i samorządowej, instytucje publiczne oraz podmioty prywatne mogące wpływać swoją działalnością na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ma też zachęcać wszystkich obywateli do współpracy na rzecz wspólnego celu, jakim jest czynienie polskich dróg bezpieczniejszymi.

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, jako neutralna platforma wymiany informacji i doświadczeń, a także miejsce dialogu społecznego, zamierza aktywnie włączyć się w konsultacje społeczne. Będzie to robić zarówno w gronie swoich partnerów, jak też ekspertów współpracujących z Partnerstwem w dziedzinie brd. Jednocześnie zachęca do korzystania ze strony www.ocenprogrambrd.pl. i przekazywania indywidualnych opinii i sugestii na temat projektu Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.