Fundusz Małych Grantów

Konkurs na realizację projektów „Fundusz Małych Grantów” realizowany jest od 2012 roku, a jego celem jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez pomoc organizacjom non-profit w realizacji projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego.